VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

Esame skirti tam, kad padėtume Jums

 

 
08.6.1-ESFA-V-911 Vietos plėtros                                       Kuriame

strategijų įgyvendinimo                                                        Lietuvos ateitį

Projekto vykdytojas:                                                             2014-2020 metų

VšĮ Paliatyvios pagalbos ir                                                              Europos Sąjungos                   

šeimos sveikatos centras                                                    fondų investicijų  

                                                                                           veiksmų programa

                                                                                                              

Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą

Pagrindinė projekto problema - neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimos narių socialinė atskirtis, savanoriškos visuomenės pagalbos, atokvėpio ir gedėjimo paslaugų trūkumas. Problemai spręsti teikiama transporto paslauga - paslaugų gavėjų atvežimas į dienos centrą ir parvežimas namo; paslaugų gavėjams užtikrinama saugi, jauki ir pritaikyta aplinka, veikia savitarpio pagalbos grupė, teikiamos įvairių gydytojų konsultacijos pagal poveikį; organizuojami įvairūs užsiėmimai: judesio terapija, muzikos terapija, darbai iš popieriaus, audinio atraižų, siūlų, veltinio, modelino, sūrios tešlos, loginių užduočių sprendimas, piešimas ir t.t. Taip pat teikiama atokvėpio paslauga klientų namuose: specialistų ir savanorių atvykimas į gavėjo namus; pagalba tenkinant psichosocialinius poreikius; pagalba šeimos nariams ar globėjams buitinėse situacijose, susijusiose su paslaugos gavėjo poreikiais. Įgyvendinant projektą planuojama parengti 60 savanorių, galinčių suteikti atokvėpio pagalbą, taip pat neįgaliesiems ir dėl ligos krizėje esantiems asmenims suteikiant socialines paslaugas bei jų artimiesiems suteikiant atokvėpio paslaugas. 
                                                                                                                                                                                                         Paliatyvioji pagalba - tai  pacientams reikalingų paslaugų suteikimas ir gavimas jiems artimoje aplinkoje.


Mes išklausome savo pacientus ir taikome asmeninį, geriausiai jų lūkesčius tenkinantį gydymą.